Generalen kastet ut! Må jobbe i telefonkiosk

Fra dette "kontoret" må det jobbes hele døgnet!

 

Det er mye liv og røre i forbindelse med produksjonen av http://telefonkiosken.org

Støy og telefoner utover natten. Stadig innkommende telefoner. Sjelden fred å få for generalen og hans trofaste medhjelper Suzanne Hotline. Nå er det altså bestemt at alt arbeid med nettsiden må skje utenfor huset. Vel kanskje ikke så urimelig. Men vi har klaget til arbeidstilsynet. Ett kontor på 1 kvadratmeter er ikke mye å skryte av! Kaldt blir det også utover natten. Vi har søkt Telenor om å få kjøpe ytterlig en kiosk for å bedre situasjonen!

Her kan du se den tragiske videoen

TILBAKE