Begrunnelse for tildeling av minifredsprisen.

 

Den røde norske telefonkiosken har bedrevet telekommunikasjon og kommunikasjon for det norske folket over flere generasjoner! Den er et varemerke, et ikon og et sikkert og identifikasjonsfritt tilbud. Ringer du fra en kiosk er du i motsettning til mobiltelefonbrukere og iptelefonbrukere sikret nøytralitet. Norske politikere har som vi vet i økende grad tillat telekommunikasjons overvåkning og avlyttinger i eget land. Likevel er de med å kritiserer tilsvarende i andre land.. Den røde lille kiosken lar oss ringe som nøytrale individer.

TILBAKE