Mishandlet i Røyken!

Denne vakre damen har blitt mishandlet av de ansvarlige vernemyndighetene! Hennes "ansikt" er blitt vandalisert. Nå venter denne vakre damen som også står i fantastiske pene omgivelser på en "ansiktsløfting". Påtale/klage er sendt Buskerud fylkeskommune som ansvarlig kultur instans

TILBAKE