De utløste herverk allarmen!

Hva skjer i telefonkiosken akkurat nå? Klikk på kamarikonet:

TILBAKE!